Xót thương hình ảnh bé gái sinh ra không có mắt

Bé Daisy không may mắc phải bệnh anophthalmia. Đây là một căn bệnh hiếm, trong khoảng 10.000 em bé sơ sinh mới có 1 em bé mắc.