Đừng gieo vào trẻ những tủi hờn

Trong lúc bực mình vì bị xúc phạm, con dâu cũ đập cả tô phở đang ăn lên đầu mẹ chồng, gây thương tích 6% ở vùng trán và mặt.

Bà chủ trọ & nghĩa cử đẹp

'Nhà riêng' của con