Đặt tên 'phát tài' cho con theo phong thuỷ 2015

Tuổi mùi tam hội với Tỵ và Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi. Do đó, tuổi Mùi nên có các chữ Kim, Phượng, Dậu, Bằng, Phi, Mùi, Sinh.

1001 tên hay cho bé gái tuổi Mùi 2015 (Phần 3)

Đặt tên 'độc' cho con tuổi Ất Mùi