Lớp Một, học khó thế sao?

Minh vào lớp một được gần một tháng, bố mẹ cũng thấy yên tâm vì con viết ngày càng tiến bộ. Toán học cũng rất nhanh.

Nhẹ người khi con vào học trường công

'Tớ yêu bố, vì bố rất đẹp trai!'