Bạn có thiếu sắt?

Thiếu sắt là chứng bệnh dễ gặp và ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống phụ nữ, nhất là trong thời kỳ mang thai.