Trẻ hư là do di truyền hay môi trường giáo dục?

Một nghiên cứu của Mỹ cho biết, tính khí và tính cách của trẻ có thể là bẩm sinh, giáo dục sau này không quan trọng bằng di truyền, bạn nhìn nhận điều này như thế nào?