Bạn có thiếu sắt?

Thiếu sắt là chứng bệnh dễ gặp và ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống phụ nữ, nhất là trong thời kỳ mang thai.

Ngất xỉu bất ngờ, vì sao?