Giải đáp về chuyện làm sao tăng cơ hội thụ thai thành công

Bị vỡ nang Graff và phải phẫu thuật cắt 1/4 buồng trứng không có nghĩa là bị ảnh hưởng và không còn cơ hội thụ thai thành công.