Vừa ra nước ngoài, anh đùng đùng đòi ly hôn

Anh hứa đi 1 năm sẽ quay về công khai yêu em. Vậy mà vừa sang nước người, anh đã nói lời chia tay.